Wie ben ik

Na ruim 30 jaar jeugdhulpverlening waarvan ruim 20 jaar als ambulant gezinsbegeleider ben ik mijn eigen praktijk begonnen.

In 1976 begon mijn carrière in de jeugdhulpverlening. Ik wilde het toen vooral leuk maken voor kinderen in moeilijke situaties. Al snel kwam ik erachter dat kinderen het vooral goed willen hebben met hun ouders. Ik ben me meer gaan richten op het hele gezin en zo ben ik steeds meer gaan ontdekken over de verhoudingen in families. Elk gezinsverhaal is anders en dat blijft me boeien. Iedere keer vind ik het weer een uitdaging om samen te puzzelen en te zoeken naar mogelijkheden. Daarbij kijk ik met een brede blik naar alles wat meespeelt. Elk kind en elk mens gun ik optimale ruimte om zich te kunnen ontwikkelen en in balans te leven. Vanuit die gedachte ga ik zorgvuldig te werk op een begrijpelijk niveau en mijn ervaring heeft mij geleerd dat het essentieel is om echt te luisteren en stap voor stap te werken.

Voor een compleet overzicht van mijn werkervaring kun je hier klikken om mijn CV te bekijken.

Uitgangspunten bij de begeleiding:

  • Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen weg in het leven.
  • Ieder mens heeft het vermogen om zich zijn hele leven te ontwikkelen en te ontplooien. Om in balans te komen, moeten wij iets doen; dat wil zeggen wij moeten zelf verantwoordelijk zijn. Daarbij maakt iedereen keuzes hoe hij met zijn belemmeringen, zijn problemen wil omgaan.
  • Ieder mens heeft te maken met een gezin van herkomst en alles wat daarmee verbonden is op het vlak van loyaliteiten, plek binnen het systeem en balans van geven en nemen.
  • Kinderen voelen dingen haarfijn aan en als het gezinssysteem uit balans geraakt is wordt dit vaak zichtbaar in het gedrag van kinderen. Zij proberen, binnen hun mogelijkheden, de balans te herstellen.
  • Voor ouders zijn patronen binnen een familiesysteem vaak zo gewoon dat ze die zelf niet meer opmerken. Als er zicht komt op deze patronen, ontstaat er rust en vanuit deze rust komt er ruimte voor wezenlijke veranderingen en groei.

In mijn werk richt ik me op:

  • De eigen kracht en mogelijkheden van mensen.
  • Samen op zoek gaan naar hoe het zit en werkt en wat je graag zou willen. (zicht op je behoeften en gevoelens).
  • Samen zoeken we ook naar uitbreiding van mogelijkheden.
  • Samen zoeken we naar eenheid in denken, doen en voelen, naar balans in het leven.

Samenwerkingen: