Bij aanvang van de hulpverlening

De opstellingen kunnen worden gebruikt om bij aanvang van de hulpverlening zicht te krijgen op de verschillende posities. Zo wordt het voor het gezin en de hulpverlener duidelijker hoe de partijen zich verhouden en wat er nodig is. Op grond hiervan kan er een vervolgtraject voor het gezin gekozen worden voor het aanleren van nieuw gedrag.

Als het proces stagneert

Vaak hebben hulpverleners te maken met ingewikkelde gezinssystemen. Er kan van alles spelen waarbij je het gevoel hebt er steeds maar niet echt vat op te krijgen. Het kan heel verhelderend zijn dan het systeem in beeld te brengen met een supervisor. Er kan door hulpverleners incidenteel supervisie gevraagd worden om in beeld te krijgen wat er speelt en wat er nodig is.

Als er meerdere hulpverleners tegelijk betrokken zijn

Juist als er meerdere hulpverleners tegelijk bij een gezin betrokken zijn, kan het helpen om een opstelling te maken. Het beeld kan de situatie helder maken en kan helpen om "de neuzen dezelfde kant op te krijgen".

Individuele hulpverleners

Bij ingewikkelde gezinnen is het voor hulpverleners vaak moeilijk hun eigen emoties los te zien van de situatie. Hierdoor wordt het moeilijk te herkennen wat van jezelf is (als hulpverlener) en wat van het gezin. Individuele hulpverleners kunnen, door middel van een opstelling ondersteuning krijgen om hun eigen positie en thema’s door te werken om zo een effectiever hulpverlening te kunnen bieden.